Czym zajmuje się psychologia

Czym zajmuje się psychologia?Za przedmiot psychologii uznaje się badanie zachowań i szeregu różnego rodzaju doznań, jakich doświadczamy, a także okoliczności, w jakich to wszystko zachodzi. Psychologia zajmuje się więc badaniem, analizowaniem i diagnozowaniem psychiki, która odpowiedzialna jest za naszą aktywność. Psychologię interesują zachowania oraz mechanizmy, które nimi rządzą. Aspekty związane z osobowością jednostki, czyli z jej charakterem, temperamentem, poziomem intelektualnym, zdolnościami czy emocjami, również wyjaśnia psychologia. W kręgu zainteresowań tej dyscypliny naukowej są również badania zmierzające do wyjaśniania zasad, czy mechanizmów, jakie kierują naszym postępowaniem w codziennym życiu. Psychologia stara się więc odpowiadać na szereg nurtujących człowieka pytań związanych z jego funkcjonowaniem, na które często nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Psychologia stara się wyjaśniać, co powoduje, że myślimy tak, jak myślimy, czy też wyjaśniać dlaczego w taki, a nie inny sposób się zachowujemy, czy odbieramy świat, który nas otacza. Nasze relacje z otoczeniem i wpływ psychicznych zjawisk na te relacje również analizuje psychologia. Zajmuje się ona również aspektami związanymi z rozwojem i fizjologią jednostki, jak również z jej potrzebami.

Wróć do góry
Pokaż menu