Psychologia jako nauka

Psychologia jako nauka

aa

Psychologia jest samodzielną nauką, którą zalicza się zarówno do grona nauk społecznych, jak i humanistycznych. Natomiast cennym źródłem, z którego czerpie psychologia są nauki takie jak: antropologia, socjologia, czy biologia. Zastanawiając się nad definicją tej dyscypliny naukowej trzeba zwrócić uwagę, że psychologia bada, analizuje i diagnozuje ludzką psychikę, a co za tym idzie nasze motywy i sposoby zachowania się. Psychologia nie pomija też w swych badaniach zwierząt, w których dowodzi się o ich możliwościach uczenia się. Jako samodzielna nauka psychologia wyodrębniła się w drugiej połowie XIX wieku. Wśród nauk psychologicznych wyróżnia się zazwyczaj nauki tzw. teoretyczne, jak na przykład: psychologia eksperymentalna, psychologia porównawcza, psychologia ogólna, psychologia społeczna czy psychologia genetyczna, oraz nauki stosowane, do których zalicza się m.in. psychologię kliniczną, psychologię szkolną, psychologię sądową czy psychologię pracy. Psychologia wykorzystuje w swoich badaniach takie metody jak: obserwacja, eksperyment, czy różnego rodzaju testy. Wybór danej metody jest uzależniony od tego co ma być przedmiotem badań, jaki jest ich zakres, jaka będzie w nich rola badacza, a także czas trwania danego badania.

Wróć do góry
Pokaż menu