Nurty psychologiczne

Nurty psychologiczne

aa

Pojawienie się różnych nurtów, czy inaczej szkół psychologicznych ma związek z odmiennym postrzeganiem ludzkiej natury, czy ludzkiego zachowania przez różnych psychologów. Z ich rozlicznych badań, w których stosowane są różne metody wyłania obraz człowieka, nie zawsze jednakowy, gdyż badany z różnych punktów widzenia. Można zatem przywołać tutaj takie nurty psychologiczne jak: psychologia postaci – Gestalt, nurt behawiorystyczny, nurt psychologii poznawczej, nurt psychoanalityczny, czy psychologia humanistyczna. Oczywiście przedstawiciele każdego z tych nurtów różnili się w swoich poglądach na temat zachowań ludzkich. Jeśli chodzi o behawiorystyczny sposób widzenia to zakładano tutaj, że człowiek jest bierną istotą, którego zachowanie można dowolnie kształtować za pomocą bodźców zewnętrznych. Z kolei psychologowie postaci spojrzeli krytycznie na ten pogląd, twierdząc, że zachowanie jednostki będzie zależało od tego, jak dany bodziec zostanie przez nią zinterpretowany, a więc uwzględniono aktywność jednostki w tym procesie. Natomiast psychoanalityczne ujęcie skierowane było w kierunku ,,nieświadomości”, gdyż od tego co się w niej zawiera zależy ludzkie zachowanie i przeżywanie. Z kolei humanistyczny sposób widzenia stawiał na przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie i dążenie do samorealizacji.

Wróć do góry
Pokaż menu