Psychologia w szkole

Psychologia w szkole

aa

Coraz częściej okazuje się, że w szkołach nauczyciele napotykają na wiele problemów związanych z nieodpowiednim zachowaniem się dzieci i młodzieży, z którymi nie potrafią sobie skutecznie poradzić. Dlatego też niezbędne staje się zatrudnienie w szkole psychologa, na co niestety nie zawsze są fundusze. Współpraca psychologa z pedagogiem, rodzicami i nauczycielami może przynieść dobre skutki w rozwiązywaniu rozmaitych problemów i trudnych sytuacji, które nierzadko mają miejsce w szkolnej rzeczywistości. Do głównych zadań psychologa szkolnego należy na tyle dokładne poznanie uczniów, a więc zarówno jego możliwości rozwojowych, jak i sytuacji wychowawczej, aby móc adekwatnie dobierać wymagania edukacyjne. Psycholog szkolny za pomocą różnych narzędzi takich jak: ankieta, test, czy rysunek dziecka, zbiera pewne istotne informacje na temat danej osoby, jak również otaczających ją zjawisk, co pozwala postawić trafną diagnozę oraz podjąć działania, które będą zmierzały do rozwiązania problemu. Bardzo często psycholog zajmuje się organizowaniem różnych warsztatów dla klas, które mają za zadanie usprawnić komunikację między uczniami, czy też załagodzić lub rozwiązać zaistniałe konflikty.

Wróć do góry
Pokaż menu