Psychologia, a studia

Psychologia, a studia.

aa

Stojąc przed wyborem kierunku studiów często ogarniają nas wątpliwości czy ten, który nam się marzy będzie dla nas odpowiedni. Psychologia jest niewątpliwie jednym z ciekawszych kierunków, przyciągających każdego roku wielu młodych ludzi. Poza tym coraz więcej uczelni oferuje ten kierunek. Jednak zanim zdecydujemy się na studiowanie psychologii musimy zastanowić się czy jest to kierunek właśnie dla nas, czy dostrzegamy w sobie określone predyspozycje do pracy w tym zawodzie. Niestety czasami zdarza się, że ludzie motywują wybór takiego kierunku chęcią lepszego poznania siebie i rozwiązania własnych, osobistych problemów. Potraktowanie studiów jedynie jako pewnej formy psychoterapii nie jest dobrym pomysłem i może okazać się niemiłym  rozczarowaniem oraz straconym czasem. Dlatego wybór kierunku musi być jak najbardziej świadomy i dobrze przemyślany. Oczywiście najlepiej by było, aby był on zgodny z tym co nas interesuje, jak również związany z naszymi autentycznymi zdolnościami. Aby studiować psychologię, i aby później dobrze wykonywać zawód psychologa, a mianowicie faktycznie potrafić nieść pomoc pacjentom niezbędne są pewne cechy. Trzeba oczywiście być ciekawym innych ludzi, lubić ich i lubić też ich obserwować. Trzeba na pewno mieć otwarty umysł, dostrzegać różnorodność ludzkich zachowań, inność i nie bać się jej. Ważna jest również umiejętność dostrzegania różnych kontekstów społeczno-kulturowych, czy ekonomicznych, w których osadzone są ludzkie problemy.

Wróć do góry
Pokaż menu