Psychologia i jej historia

Psychologia i jej historia.

aa

W wieku XIX zaczęto gromadzić systematycznie doświadczenia związane z wiedzą na temat psychiki. Wiedza ta zaczerpnięta została m.in. od filozofów, takich jak: Arystoteles, Platon, Kartezjusz czy św. Augustyn, których zainteresowania krążyły wokół specyfiki psychicznych procesów. Dlatego też ich spostrzeżenia i odkrycia przyczyniły się do rozwoju psychologii. Prawdopodobnie po raz pierwszy słowa ,,psychologia” użył w swojej rozprawie, niemiecki filozof Goclenius w roku 1590, ale większe  rozpowszechnienie określenia ,,psychologia” miało miejsce w wieku XVIII. Do założenia pierwszego na świecie instytutu psychologicznego doszło w roku 1897 w Lipsku. Tutaj jego założyciel Wilhelm Wundt rozpoczął swoje doświadczenia, w których za pomocą tzw. introspekcji, czyli jakby spoglądania do własnego wnętrza, do stanów psychicznych, miał zamiar poznawać ludzkie myśli i uczucia. Jednak metoda Wundta spotkała się w późniejszym czasie z krytyką, gdyż zarzucano jej subiektywizm oraz podatność na uleganie pewnym nie podlegającym kontroli wpływom. Takie stanowisko reprezentował m.in. psycholog John Watson, który nie uznawał metody introspektywnej za naukową, gdyż jego zdaniem w badaniach należy się skupić na zjawiskach, które można zaobserwować, czyli na zachowaniu. 

Wróć do góry
Pokaż menu